TT Ads

I mange virksomheder kan man ofte tro, at man gør alt lige efter bogen. I en virksomhed har man mange forskellige aktiviteter, og nogle af aktiviteterne er vigtigere end andre. Mange af de aktiviteter, man har, bør fastlægges efter, hvad kunderne ønsker sig. Det er vigtigt at man er i stand til at skabe værdi for sine kunder, da det er værdien, der er med til at fastholde kunderne. Når man handler B2B, så er der mange ting man bør være opmærksom på. En B2B handel kræver ofte flere overvejelser fra køberens side, og den kræver ofte flere ressourcer fra sælgers side, end som hvis der var tale om en B2C handel. Meget af det arbejde, man laver, er med til at skabe stor værdi for kunderne, men ofte kan arbejdet effektiviseres og forbedres blot ved at foretage små ændringer.

Brug din arbejdstid korrekt

Når man handler B2B, så er det vigtigt, at man kender sine kunder. Hvis man kender sine kunder godt, så kan man bruge sin arbejdstid mere effektivt. Derfor er det vigtigt at have et vist kendskab til sine kunder, og dette kan man have gennem et CRM-system. Et CRM-system kan hjælpe dig og alle dine medarbejdere til at opbevare informationer om kunder sikkert, og systemet kan bestemme, hvem der har adgang til informationerne. Medarbejdere, som har brug for information for at udføre en god service, kan dermed hurtigt gå ind i systemet og finde svar på det, en kunde spørger om. Dette bidrager til at yde en god service, hvilket er meget vigtigt. En god service giver kunden en god oplevelse, og dette er en stor del af helheden af B2B marketing.

Kontakt dine kunder på de rette tidspunkter

Der findes flere metoder at arbejde med B2B marketing, og enkelte værktøjer kan hjælpe dig til at kontakte dine kunder på de rette tidspunkter. Den rette opsætning og den rette dataregistrering kan fortælle dig, hvornår dine kunder viser interesse for dine produkter. Her kan der både være tale om nye og potentielle kunder samt eksisterende kunder. Ud fra disse data kan du udforme et tilbud, som er relevant for dine kunder på det pågældende tidspunkt. Det bliver dermed lettere for dig at kontakte dine kunder med relevant information, netop når de har brug for det. Bliv klogere på B2B marketing – læs mere her.

Giv dine kunder en god oplevelse

Når du kan kontakte dine kunder på de rette tidspunkter, så kan du give dem relevant information. Dette er med til at give kunden en god oplevelse, som de vil huske dig for. I enhver virksomhed bør der være faste rammer for, hvordan en god service udføres. Som leder bør man give sine medarbejdere gode værktøjer til at udføre en god service. Arbejdsopgaverne bliver lettere for medarbejderne, og kunderne vil få en bedre oplevelse, hver gang de er i kontakt med din virksomhed. En investering i B2B marketing kan dermed gavne oplevelsen, du giver dine medarbejdere, og dette vil i høj grad også smitte af på den oplevelse, som kunderne får.

TT Ads